Anna Kochanowska – jestem lekarzem medycyny, specjalistą psychiatrą, biegłym sądowym, absolwentką wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w SPP ZOZ w Choroszczy m.in na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziale leczenia nerwic, oddziale terapii uzależnienia od alkoholu. Od 2012 r. pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku. Zajmuję się diagnozą i leczeniem osób doświadczających cierpienia psychicznego. Prowadzę zajęcia grupowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu w duchu dialogu motywacyjnego, opierając się na zasobach, mocnych stronach indywidualnych każdego z uczestników zajęć. W leczeniu psychiatrycznym łączę farmakologię z psychoterapią współpracując z psychoterapeutami. W sposób profesjonalny podchodzę do swojej pracy stale doskonaląc umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, superwizjach. Praca jest również moją pasją. Do pacjentów podchodzę z dużym szacunkiem, wyrozumiałością i troską.

Odbyte szkolenia w ostatnim czasie:

 • 12/2015 szkolenie „ Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin” WOTUW w Łomży;
 • 06/2016 szkolenie z zakresu realizacji Programów Ograniczania Picia; Fundacja ETOH w Warszawie;
 • 06/2016 szkolenie nt. skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych; Fundacja „ Błękitny Krzyż ”
 • 10/2017 Dialog motywujący i jego wykorzystanie w profilaktyce i pracy terapeutycznej z osobami uzleżnionymi behawioralnie; PTTM Polskie Towarzystwo Terapii Motywującje


Agnieszka Halicka - pedagog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień - nr. certyfikatu 1046

Prowadzę psychoterapię w konwencji integracyjnej. Mam ponad 20-letnie doświadczenie w profesjonalnej pracy z osobami potrzebującymi pomocy, które łączę ze stale poszerzaną wiedzą. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję superwizji indywidualnej i grupowej prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe nabywałam pracując w SPP ZOZ w Choroszczy na oddziale psychiatrycznym oraz odwykowym, pracując w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień oraz Zakładzie Poprawczym w Białymstoku.

Do pracy zawodowej przygotowywałam się uczestnicząc w:

 • 1998 – 2001 cykl szkoleniowy przygotowujący do certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA : Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, Staż w SPP ZOZ w Pruszkowie i superwizje szkoleniowe w Poznaniu
 • 2003 - Neurolingwistyczne programowanie NLP w Nowym Jorku
 • 2011 – 2015 - 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii – Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi
 • 2013 – 2016 - Psychoanalityczne seminarium teoretyczno - superwizyjne prowadzone przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • 2018 – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – Toruń, nr. Rej. 66/2018
 • 2016 – 2019 3-letni Kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Psychodynamicznej „ Core Training ISTDP” – Labolatorium Psychoedukacji w Warszawie


Marta Koronka - z wykształcenia jestem psychologiem, terapeutą uzależnień, psychoterapeutką. Doświadczenie zawodowe nabywałam w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie. Od 2012 roku pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku. W pracy terapeutycznej przede wszystkim towarzyszę zgłaszającym się do terapii osobom w kryzysie, w bezpiecznym przechodzeniu przez trudne dla nich życiowe sytuacje w kierunku zmiany, udzielając wsparcia i wspólnie poszukując zasobów do poradzenia sobie. W rozmowie z drugim człowiekiem kieruję się uważnością i należytym szacunkiem. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej czy rozwoju osobistego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej, prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Odbyte szkolenia w ostatnim czasie:

 • 01/2014 Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Białystok
 • 12/2015 szkolenie „ Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin” WOTUW w Łomży;
 • 06/2016 szkolenie z zakresu realizacji Programów Ograniczania Picia; Fundacja ETOH w Warszawie;
 • 06/2016 szkolenie nt. skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych; Fundacja „ Błękitny Krzyż ”
 • 10/2017 Dialog motywujący i jego wykorzystanie w profilaktyce i pracy terapeutycznej z osobami uzleżnionymi behawioralnie; PTTM Polskie Towarzystwo Terapii Motywującje

Monika Straszynkiewicz - z wykształcenia jestem pedagogiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz psychoterapeutą. Doświadczenie zawodowe terapeuty zdobywałam w Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP – pracując z młodzieżą uzależnioną a także eksperymentującą z alkoholem, narkotykami oraz dopalaczami. Jako trener w programie „Odzyskać Dziecko” prowadziłam spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami, którzy chcieli zrekonstruować rodzinę. Od 2015 roku pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego Leczenia Uzależnień i Padaczek, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin. Pracuje z osobami , które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe i nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania. W swojej pracy stawiam na stworzenie przyjaznej, bezpiecznej relacji. Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie siłę do mierzenia się z własnymi trudnościami, potrzebuje tylko czasu i wsparcia by to odkryć.

Swoja pracę regularnie poddaje superwizji przez certyfikowanych superwizorów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Odbyte szkolenia w ostatnim czasie:

 • 2010 r. - Szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień – Instytut Psychologii Zdrowia;
 • 2014 r. – Podyplomowy, trwający 4,5 roku Kurs Psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne;
 • 2015 r. – Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Nr 1507 PARPA;